DANISH MEAT RESEARCH INSTITUTE

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution. Instituttet udvikler, anvender og formidler forskningsog teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Således deltager Instituttet i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med førende forskningsog uddannelsesinstitutioner ibåde Danmark og i udlandet. Derudover gennemfører Teknologisk Institut rådgivningsog standardiseringsaktiviteter, som bidrager til en dynamisk og harmonisk samfundsudvikling. Endelig medvirker Instituttet til at styrke den danske arbejdsstyrkes kompetencer i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed. Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. Instituttet samarbejder med eksisterende og nye virksomheder enkeltvis og i grupper om teknologisk og ledelsesmæssig fornyelse ogeffektivisering, såvel bredt som på avancerede områder. Derfor har vi fokus på:
■ Innovation og konkurrenceevne
■ Læring og ledelse
■ Bæredygtig ressourceudnyttelse
■ Omkostningseffektivitet i virksomhed og samfund.

OFERTAS TÉCNOLOGICAS
Tecnologías de trazabilidad integral desde origen.
Tel. 72 20 20 00 Danish Meat Research Institute Maglegårdsvej 2